เพื่อนแท้นักเทรด ปกป้องผลประโยชน์ให้คุณ

9

รายชื่อโบรกเกอร์

ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

9

หน่วยงานควบคุมโบรกเกอร์

รายชื่อหน่วยงาน

fsa

The Seychelles Financial Services Authority

หน่วยงานบริการด้านการเงินของ Seychelles (The Seychelles Financial Services Authority) FSA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลอิสระที่รับผิดชอบด้านบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารใน Seychelles ได้แก่ บริการความไว้วางใจ, ตลาดทุนและแผนการลงทุนแบบรวม, การประกันภัย, การพนัน ผู้มีอำนาจยังรับผิดชอบในการลงทะเบียนของ บริษัท ธุรกิจระหว่างประเทศ, มูลนิธิ, ห้างหุ้นส่วนจำกัดและความไว้วางใจระหว่างประเทศในเซเชลส์

ก่อตั้งขึ้นปี 2537 FSA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบกำกับดูแลและประสานงานการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศจากภายในเซเชลส์และเพื่อส่งเสริมเซเชลส์ให้เป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ . รับทราบถึงความต้องการความโปร่งใสและการมองเห็นที่มากขึ้นในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจบริการทางการเงินพระราชบัญญัติ SIBA ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยพระราชบัญญัติ Financial Services Authority, 2013 ในวันที่ 1 มีนาคม 2014

สำนักงานใหญ่: สาธารณรัฐเซเชลส์

5/5