เพื่อนแท้นักเทรด ปกป้องผลประโยชน์ให้คุณ

9

รายชื่อโบรกเกอร์

ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

9

หน่วยงานควบคุมโบรกเกอร์

รายชื่อหน่วยงาน

mas

Monetary Authority of Singapore

องค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์ เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารกลางของประเทศสิงคโปร์ มีหน้าที่กำกับนโยบายการเงินตลอดจนระบบการเงินของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2514

สำนักงานใหญ่: ประเทศสิงคโปร์

5/5