เพื่อนแท้นักเทรด ปกป้องผลประโยชน์ให้คุณ

9

รายชื่อโบรกเกอร์

ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

9

หน่วยงานควบคุมโบรกเกอร์

รายชื่อหน่วยงาน

Securities and Exchange Commission of Cambodia

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกัมพูชา (SECC) ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยการออกและการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ภาครัฐ (Preah Reach Kram No NS / RKM / 1007/028) SECC มีหน้าทีในการกำกับให้ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในประเทศกัมพูชามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีการการระดมทุนจากนักลงทุนสาธารณะ / หลักทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินสำหรับนักลงทุน

สำนักงานใหญ่: กัมพูชา

5/5