ก่อนลงทุนกองทุน Term Fund ควรดูอะไรก่อน

เรื่องUhasAuthor

ก่อนจะลงทุนในกองทุน Term Fund ท่านต้องเข้าใจก่อนว่ากองทุนนี้คืออะไร และมีความแตกต่างจากการลงทุนอื่นอย่างไร เพื่อให้ท่านมีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถตัดสินใจในการที่จะลงทุนได้ ซึ่งในบทความนี้จะทำให้ท่านได้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ท่านควรรู้ก่อนทำการซื้อกองทุน Term Fund

การลงทุนในกองทุน Term Fund คืออะไร

 

การลงทุนในกองทุน Term Fund คือการลงทุนผ่านกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกล่องค่อนข้างต่ำ ซึ่งกองทุน Term Fund จะลงทุนกับตราสารหนี้ที่มีการกำหนดระยะเวลาลงทุนเอาไว้แน่นอนแล้ว เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน หรือ 12 เดือน ฯลฯ ดังนั้นการลงทุนผ่านกองทุน Term Fund จะมีสภาพคล่องที่ต่ำ เพราะว่าท่านจะไม่สามารถไถ่ถอนหรือขายกองทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ได้ 

ก่อนลงทุน Term Fund ควรดูอะไรบ้าง

1. ค่าใช้จ่ายกองทุน

ไม่จำเป็นเสมอไปที่กองทุน Term Fund จะต้องมีค่าใช้จ่ายกองทุน เพราะในบางกองทุนจะมีการรวมค่าใช้จ่ายไว้กับค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว แต่สำหรับในบางกองทุนก็จะมีค่าใช้จ่ายกองทุนแยกออกมา หน้าที่ของท่านคือต้องตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเสียอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี และจะทำให้คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

2. ความเสี่ยงกองทุน

 

ถึงแม้ว่ากองทุน Term Fund จะเป็นกองทุนที่ถูกให้ระดับความเสี่ยงไว้ที่ 3-4 หรือความเสี่ยงระดับปานกล่องค่อนข้างต่ำ ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะสามารถเลือกกองทุนใด ๆ แล้วลงทุนได้ทันที โดยท่านต้องทำความเข้าใจว่ากองทุน Term Fund ที่ท่านต้องการลงทุนมีการลงทุนกับตราสารหนี้ชนิดใด

3. ใครเป็นผู้ออกตราสารที่ลงทุน

ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่ากองทุน Term Fund มีนโยบายการลงทุนอย่างไร และได้มีการลงทุนไปกับตราสารหนี้ประเภทใดบ้าง ซึ่งเมื่อรู้ว่าเป็นตราสารหนี้ประเภทใดและเป็นของใคร/หน่วยงานใด โดยข้อมูลนี้จะทำให้ท่านทราบได้ว่าตราสารหนี้ออกโดยหน่วยงานใด

4. ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร

ผู้ออกตราสารหมายถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้ โดยระดับ BBB- ลงมา จะมีความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้สูง ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนสูงตามไปด้วยเช่นกัน แต่หากเป็นผู้ออกตราสารที่อยู่ในระดับเหนือกว่า BBB- จะเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีโอกาสสูงที่จะจ่ายชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ ทำให้ผลตอบแทนก็จะลดลงมา

5. สัดส่วนการลงทุน

 

การลงทุนในกองทุน Term Fund จะเป็นการลงทุนกับตราสารหนี้ระยะสั้น ประเภทต่าง ๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล, หุ้นกู้เอกชน ฯลฯ ดังนั้น ก่อนที่จะทำการลงทุน ท่านจะสามารถทำการตรวจสอบได้ก่อนว่ากองทุนนั้นมีการลงทุนโดยลงทุนผ่าน หุ้นกู้เอกชนอย่างเดียว หรือเป็นการลงทุนที่ผสมกันระหว่างหุ้นกู้เอกชนและพันธบัตรรัฐบาล ด้วยสัดส่วนใด เป็นต้น การทำความเข้าใจในส่วนนี้จะทำให้ท่านสามารถคำนวณความเสี่ยงออกมาได้แม่นยำขึ้น ก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุน

สรุปบทความ

ก่อนที่จะทำการลงทุนกองทุน Term Fund มีหลากหลายสิ่งที่ท่านต้องทำความเข้าใจ ว่ากองทุน Term Fund คือกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น และมีการกำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจน เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ฯลฯ โดยสิ่งที่ต้องคำนึงก่อนการเลือกซื้อก็คือการตรวจเช็กว่าตราสารที่กองทุนนั้นลงทุน คือตราสารประเภทใด ใครเป็นผู้ออก และผู้ออกจัดอยู่ในกลุ่มใด มากกว่า BBB- หรือน้อยกว่า เพื่อทราบถึงความเสี่ยงที่ท่านต้องเผชิญ สำหรับความรู้เกี่ยวกับกองทุน Term Fund ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ และถ้าจะตามอ่านหาความรู้เพิ่มเติมสามารถเข้ามาได้ที่ บทความการลงทุน  รับรองว่าจะได้ความรู้ครบเครื่อง ที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้แบบครบครันอย่างแน่นอน