คำสั่งซื้อขายหุ้น GTC และ GTD คืออะไร

เรื่องUhasAuthor

คำสั่งซื้อขายหุ้น GTC และ GTD คืออะไร

การเทรดหุ้นในปัจจุบันได้มีคำสั่งซื้อหุ้นที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ทำการปรับระบบใหม่ที่สามารถรองรับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ได้หลายรูปแบบ ซึ่งในการซื้อขายหุ้นก็จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย ดังนั้นทุกท่านสามารถเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นได้กับทางเว็บไซต์ วิธีเล่นหุ้น

 

คำสั่ง GTC คืออะไร

คำสั่ง GTC คืออะไร

เป็นคำสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบการซื้อขายจนกว่าจะมีการยกเลิกภายใน 30 วัน โดยจะเป็นคำสั่งซื้อขายประเภทที่มีอายุข้ามวัน ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้ามาส่งคำสั่งได้ และถ้าหากคำสั่งนั้นยังไม่ได้รับการจับคู่ภายในวันที่คำสั่งส่งไปแล้วก็จะถูกเก็บไว้ในระบบเพื่อรอการจับคู่ในวันถัดไป 

คำสั่ง GTD คืออะไร

เป็นคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบการซื้อขายจนถึงวันที่ถูกยกเลิกภายใน 30 วันเช่นกัน และยังเป็นคำสั่งซื้อขายที่มีอายุข้ามวัน ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้ามาส่งคำสั่งได้ และหากส่งคำสั่งนั้นไม่ได้รับการจับคู่ภายในวันที่ทำการสั่ง คำสั่งก็จะถูกเก็บไว้เพื่อรอจับคู่ในวันถัดไปจนกว่าจะถึงวันที่กำหนด

ข้อควรรู้และเงื่อนไข ของคำสั่ง GTC และ GTD

ทุกท่านสามารถเข้ามาศึกษาเงื่อนไขของคำสั่ง GTC และ GTD กับทางเว็บได้เลย เพราะเป็นสิ่งที่ทุกท่านควรทราบก่อนที่จะดำเนินการจริง เพื่อป้องกันความผิดพลาดและช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก

เงื่อนไข ของคำสั่ง GTC

  • คำสั่งจะถูกจัดเก็บให้อยู่ในระบบไม่เกิน 30 วัน 
  • ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อขายประเภทที่มีอายุข้ามวัน ในกรณีที่ราคาระบุในคำสั่งอยู่นอกกรอบราคาประจำวัน และวันแรกที่หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายแสดงสิทธิประโยชน์ 
  •  จะไม่สามารถส่งคำสั่ง Overnight Order สำหรับการซื้อขายหน่วยย่อยได้ 

เงื่อนไข ของคำสั่ง GTD

  • คำสั่งจะถูกจัดเก็บอยู่ในระบบไม่เกิน 30 วัน 
  • ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่มีอายุข้ามวันในกรณีที่ราคาที่ระบุในคำสั่งอยู่นอกกรอบราคาประจำวัน และวันแรกที่หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายแสดงสิทธิประโยชน์หรือมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล 
  • จะไม่สามารถส่งคำสั่ง Overnight Order สำหรับการซื้อขายแบบหน่วยย่อยได้ 

สรุปจบบทความ

สำหรับใครที่กดคำสั่งซื้อขายไว้ก็อย่าลืมเข้าไปเช็คกันบ่อย ๆ เพราะหุ้นบางตัวจะมีเทรนด์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก และคำสั่งนั้นก็อาจจะเป็นแนวรับได้เช่นกัน แต่ถ้าหุ้นมีการเปลี่ยนทิศก็อาจจะกลายเป็นแนวต้านโดยไม่รู้ตัวก็ได้นั่นเอง