กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) คืออะไร

เพื่อนแท้นักเทรด ปกป้องผลประโยชน์ให้คุณ

37

รายชื่อโบรกเกอร์

ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

37

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) คืออะไร

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) คือรูปแบบกราฟราคาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

Candlestick Chart

วีดีโอทำความเข้าใจง่ายๆ

ประวัติกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

ภาพจาก en.wikipedia.org

 • ผู้คิดค้นคือ Honma Munehisa (本間宗久)
 • เกิดที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2267
 • ออกแบบกราฟแท่งเทียนเพื่อมาวิเคราะห์ตัวเลขของกิจการที่บ้าน
 • หนังสือของเขา ซากาตะ เฮนโซ (SAKATA HENSO) และ โซบะ ซาไออิ โน เดน (SOBA SAIN NO DEN)
 • ปี พ.ศ. 2525 ประเทศแถบตะวันตกได้นำไปใช้ในตลาดหุ้น 
 • ปี พ.ศ. 2530 ได้การนำมาใช้วิเคราะห์ในตลาดหุ้นไทย

ส่วนประกอบกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

แท่งสีเขียว คือ แท่งขาขึ้น

แท่งสีแดง คือ แท่งขาลง

Candlestick
 1. จุดสูงสุด (High) คือ จุดที่สูงที่สุดของแท่งเทียนนั้น
 2. จุดต่ำสุด (Low) คือ จุดที่ต่ำที่สุดของแท่งเทียนนั้น
 3. ราคาเปิด (Open) คือ ช่วงที่เริ่มต้นของแท่งเทียน
 4. ราคาปิด (Close) คือ ช่วงสุดท้ายก่อนจบแท่งเทียนนั้น
 5. เนื้อเทียน (Body) คือ ช่วงระยะห่างของราคาเปิดและราคาปิด
 6. ไส้เทียน (Shadow) คือ ช่วงที่เลยออกนอกราคาปิดและราคาเปิด เพื่อแสดงให้ทราบว่าราคาเคยไปถึงจุดนั้นแล้ว

เกล็ดกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

 • หากราคาเปิด อยู่ต่ำกว่า ต่ำกว่าราคาปิด คือ แท่งขาขึ้น
 • หากราคาเปิด อยู่สูงกว่า ต่ำกว่าราคาปิด คือ แท่งขาลง
 • หากเนื้อเทียนไม่มีหรือมีเนื้อเทียนน้อยมาก คือ แท่งเทียน Doji
 • ไส้เทียน คือตัวบ่งบอกถึงการแกว่งตัวของกราฟราคา ยิ่งไส้เทียนยาว หมายถึง ราคาแกว่งตัวแรง
 • หากเทรดบนกราฟ 5 นาที แท่งเทียนแต่ละแท่ง คือ แท่งที่มีระยะเวลา 5 นาที เมื่อสิ้นสุด 5 นาที จะเปิดแท่งใหม่และปิดแท่งเก่า