เพื่อนแท้นักเทรด ปกป้องผลประโยชน์ให้คุณ

9

รายชื่อโบรกเกอร์

ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

9

Pip และ Point คืออะไร

Pip และ Point คืออะไร

Pip และ Point คือหน่วยนับการเคลื่อนที่ของกราฟราคา

 

เช่นเดียวกับการวัดระยะทางที่รู้จักกัน ในหน่วย กิโลเมตร หากนาย ก เดินทางจากบ้านไป ห้าง Terminal 21 ระยะทางทั้งหมด 2 กิโลเมตร 

 

หมายถึง ระยะทางจากบ้านของนาย ก ถึง ห้าง Terminal 21 คือ 2 กิโลเมตร หรือ 2,000 เมตร

แต่ระยะทางในการเคลื่อนที่ในตลาด Forex จะนับเป็นหน่วย Pip และ Point 

วีดีโอทำความเข้าใจง่ายๆ

การนับการเคลื่อนที่ราคาในตลาด Forex

Pip และ Point คือหน่วยนับการเคลื่อนที่ของกราฟราคา

 

Pip ใช้นับจุดทศนิยมตัวที่ 4 และจุดทศนิยมตัวที่ 3

 

Point  ใช้นับจุดทศนิยมตัวที่ 5 และจุดทศนิยมตัวที่ 3

 

ดังนั้น 1 Pip จึงมีค่าเท่ากับ 10 Point เสมอ

 


 

EURUSD : 1.00010 ไปยัง EURUSD : 1.00020

ในหน่วย Point จะได้การเคลื่อนที่ 10 Point เนื่องจากนับจุดทศยม 5 ตำแหน่ง

ในหน่วย Pip จะได้การเคลื่อนที่ 1 Pip เนื่องจากนับจุดทศยม 4 ตำแหน่ง

 


 

USDJPY : 100.010 ไปยัง USDJPY 100.020

ในหน่วย Point จะได้การเคลื่อนที่ 10 Point เนื่องจากนับจุดทศยม 5 ตำแหน่ง

ในหน่วย Pip จะได้การเคลื่อนที่ 1 Pip เนื่องจากนับจุดทศยม 4 ตำแหน่ง

 


 

ตัวอย่างจากภาพด้านล่าง

EURUSD : 1.13240 ราคาได้ตกลงมาที่ EURUSD : 1.13007

 

หมายถึง ราคาได้ร่วงลงมา จำนวน 1.13240 – 1.13007 = 0.00233

 

แสดงว่าราคาเคลื่อนที่ลงมา 0.00233 หน่วย แต่จากตัวอย่างมีจุดทศนิยมทั้งหมด 5 ตำแหน่ง จึงใช้การนับในหน่วย Point 

ดังนั้น 0.00233 จึงมีค่าเท่ากับ 233 Point 

 

ตามกฎของ  1 Pip จึงมีค่าเท่ากับ 10 Point เสมอ 

 

233 Point จึงมีค่าเท่ากับ 23 Pip

pip-and-point

Pip และ Point

Pip และ Point คือหน่วยนับการเคลื่อนที่ของกราฟราคา


Pip ใช้นับจุดทศนิยมตัวที่ 4 และจุดทศนิยมตัวที่ 3


Point  ใช้นับจุดทศนิยมตัวที่ 5 และจุดทศนิยมตัวที่ 3


ดังนั้น 1 Pip จึงมีค่าเท่ากับ 10 Point เสมอ

forex pip point