Overbought

Overbought และ Oversold คืออะไร (วีดีโอ)

exness

Overbought และ Oversold คืออะไร

Overbought และ Oversold คือโซนราคาที่ซื้อหรือมีการเทขายมากเกินไป อาจจะเป็นสัญญาณในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเร็วๆนี้

 

ดังนั้นเรื่องของ Overbought และ Oversold จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะสามารถช่วยในการวิเคราะห์กราฟราคาได้อีกด้วย

บทความนี้เกี่ยวกับโบรกเกอร์